" a kto weźmie odpowiedzialność za Trzeci Świat? ...
Dlaczego tylu ludzi żyje w nędzy i ginie z głodu? ..."
Jan Paweł II, Białystok 1991 r.

Rok Miłosierdzia

Przypominamy:
Jeśli tylko to możliwe codziennie o godz. 15.00 w godzinie miłosierdzia

"Koronka do Bożego Miłosierdzia"
Ojcze nasz ...

Zdrowaś Maryjo ...

Wierzę w Boga ...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.