Adopcja Serca

NA CZYM POLEGA ADOPCJA SERCA

Adopcja serca jest moralnym zobowiązaniem do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z imienia i nazwiska dziecku w Afryce. Celem Adopcji jest ratowanie sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin od śmierci z głodu i chorób oraz zapewnienie środków na naukę i przygotowanie dziecka do samodzielnego życia. W praktyce oznacza to stały patronat nad dzieckiem. Otrzymuje jego zdjęcie, kwestionariusz zawierający informacje o sytuacji dziecka, może nawiązać z nim kontakt listowny i tym samym wpływać na kształtowanie jego świadomości.

UDZIAŁ W PROGRAMIE

Aby wspierać konkretne dziecko w programie Adopcji można skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie wspólnoty gdańskiej: Formularz lub skontaktować się z nami e-mail Wypełniony formularz przesłać na adres: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” ul. Matejki 1 41-902 Bytom Po około 3-4 miesiącach od pierwszej wpłaty rodzic adopcyjny otrzymuje formularz z danymi dziecka i fotografią.

FORMY POMOCY

Szkoła podstawowa - obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej i młodsze. Miesięczna składka to równowartość 13 euro na utrzymanie dziecka i opłaty szkolne (w tym 1 euro na administrację). Dzieci są w wieku od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły.

Szkoła średnia - obejmuje dzieci i młodzież uczące się w szkole ponadpodstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 euro na utrzymanie podopiecznego i opłaty szkolne (w tym 1 euro na administrację). Pomoc potrzebna jest przez około 6 lat, bo tyle trwa nauka. Dzieci powinny ją rozpocząć w wieku 13 lat, ale z powodu trudnej sytuacji życiowej często następuje to znacznie później.

Dożywianie i Fundusz ogólny Adopcji Serca - oprócz wspierania konkretnego dziecka realizowane są programy zbiorowego dożywiania dzieci w ośrodkach dożywiania, szkołach i przedszkolach. Opłacane są także zakupy leków, remonty i wyposażenie ośrodków zdrowia, budowy studni itp. Z funduszu wspierane są także dzieci nie przypisane do ofiarodawców. Biorący udział w programie mogą zadeklarować samodzielnie wysokość i czas przekazywania pomocy lub dokonać jednorazowej wpłaty - bez wypełniania deklaracji.

Na stronie maitri.pl możesz znaleźć również wiele innych doraźnych form pomocy, wśród nich:

Program “Adopcja Serca” działa w oparciu o współpracę Ruchu “Maitri” z polskimi misjonarzami pracującymi w krajach afrykańskich. Więcej o programie serca na maitri.pl