Kontakt

Prawnym organem wspólnoty Ruchu Maitri w Bytomiu jest
STOWARZYSZENIE ADOPCJI SERCA MAITRI
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym od 2005 roku pod numerem KRS: 0000229893
REGON: 240051738

Parafia św. Jacka
ul. Matejki 1
41-902 Bytom skr. poczt. 78

Konto bankowe: PeKaO S.A. 55 1240 1343 1111 0010 0590 8551
Kontakt telefoniczny: 501 291 319 (Danuta Szczepańska)
885 933 173 (Maria Bogdańska)

Kontakt mailowy: sas.maitri@op.pl

Administrator strony: mateuszgoik1@wp.pl